Najważniejsze Artykuły

Grid List

Pierwszy Kongres odbył się w 1983 roku i zgromadził wszystkich odpowiedzialnych za wspólnoty charyzmatyczne w Polsce. W gronie odpowiedzialnych koordynatorów usłyszeliśmy wezwanie, aby najbliższy Kongres Odnowy, który zarazem jest jubileuszem 40 lat Czuwań na Jasnej Górze, rozpocząć pod hasłem: „Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła i zwiastuje Twoje potężne czyny” (Ps 145,4). 

Księża Biskupi zgromadzeni na 394. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski erygowali Stowarzyszenie Krajowego Zespołu Koordynatorów Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym. Główną misją Stowarzyszenia jest pomoc koordynatorom diecezjalnym (delegowanym przez biskupa miejsca) oraz wspólnotom Katolickiej Odnowy w podejmowanych dziełach na poziomie diecezjalnym i krajowym. Konsultacje nad statutem Stowarzyszenia zostały zaakceptowane na spotkaniu Krajowego Zespołu Koordynatorów, prace nad formą Stowarzyszenia trwały przez 3 lata. 

Stowarzyszenie nie ma na celu stworzenia organizacji, a jedynie ma być użytecznym narzędziem niezbędnym do funkcjonowania Katolickiej Odnowy w obecnych czasach.

Przed nami kolejne rekolekcje charyzmatyczne dla małżeństw. Tym razem spotkamy się na Górze Świętej Anny w dniach 4-7 maja 2023 roku. Szczegóły i formularz rejestracyjny można znaleźć tutaj.

Zapraszamy na spotkanie dla kapłanów koordynatorów i posługujących we wspólnotach, będziemy mogli podzielić się naszymi kapłańskimi doświadczeniami w tej posłudze. Wydaje się być dziś bardzo potrzebne wspólne formowanie się kapłanów, wsłuchanie się w to, co mówi Duch Święty do kapłanów Odnowy i podjęcie wspólnych kierunków formacji i działania. 

bpandrzej Dzień skupienia poprowadzi bp Andrzej Przybylski delegat KEP ds. Ruchu Odnowy w Duchu Świętym.

13 kwietnia 2023 (czwartek)
16:00 - recepcja
18:30 - kolacja
19:15 - czas słuchania, adoracji i uwielbienia
20:00 - wieczór marzeń (czas dzielenia)

14 kwietnia 2023 (piątek)
7:30 - Jutrznia
8:00 - Śniadanie
9:00 - Eucharystia
10:00 - (dobra kawa)
10:30 - Modlitwa przedpołudniowa, zawiązanie wspólnoty, uwielbienie
11:00 - konferencja - Bp Andrzej Przybylski
11:40 - dzielenie w grupach nt. konferencji w kontekście troski o duszpasterzy Odnowy + planowanie działań
12:20 - prezentacja w grupach i czas decyzji
13:00 - rozmowy przy obiedzie

Rejestracja

koszt spotkania (nocleg i wyżywienie) to 150zł
miejsce: Wyższe Seminarium Duchowne w Częstochowie

Życie w Duchu Świętym nie może kończyć się na naśladowaniu Jezusa przebywającego na pustyni czy też na modlitwie do Ojca. Kontemplacja w Jego życiu była sprężyną nadającą mu pęd do ewangelizacji z Mocą. Jezus ostrzył swoją siekierę, by jej używać, a nie po to, by stała się obiektem muzealnym!

Zapraszamy na kurs „Budowanie wspólnot chrześcijańskich”. Kurs został stworzony przez ACTS Team działające przy Europejskiej Sieci Wspólnot (ENC), by pomóc grupom modlitewnym stać się dojrzałymi żywymi wspólnotami. W Polsce od kilku lat kurs prowadzony był / jest stacjonarnie w kilku diecezjach i skorzystało z niego kilkadziesiąt grup Odnowy.

Czytaj, słuchaj, oglądaj... Nowe seminaria formacyjne "Seminarium o Słuchaniu" oraz "Seminarium o Eliaszu i Elizeuszu" ukazały się nakładem wydawnictwa Fundacji Nowa Pięćdziesiątnica. 

Podręcznik Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w języku ukraińskim, został przygotowany z myślą o parafiach i wspólnotach, które chcą dzielić się Dobrą Nowiną z Braćmi i Siostrami ze wschodu. Do podręcznika zostały nagrane konferencje wideo.

Ważne linki:
Materiały wideo
 | Podrecznik uczestnika / довідник учасника

A. Spotkanie w małej grupie

Uczestnicy seminarium są zaproszeni do nawiązania nie tylko swojej osobistej relacji z Bogiem, ale też chrześcijańskich relacji między sobą. Ważne jest zbudowanie dobrych, przenikniętych miłością braterską relacji w małych grupkach i w całej wspólnocie. Odpowiedzialność za to zadanie spoczywa na animatorach grup.

Bóg jest wspólnotą Osób – Trójcą Świętą – w której wnętrzu stale od Osoby do Osoby przepływa święta, życiodajna miłość. Ta więź całkowitej jedności (pragnień serca i woli, zamysłów i działania) sprawia, że Bóg jest jeden. W tej miłości zrodziło się pragnienie powołania do istnienia człowieka i stworzenia dla niego tego świata.

Do Twojej wspólnoty przyszło wielu nowych ludzi i potrzebujecie przedstawić z czym wiąże się wstąpienie do wspólnoty? A może wspólnota przeżywa kryzys wewnętrzny?

Ekipa prowadząca Wspólnotowe Studium Ewangelii powinna liczyć ok. 6–16 osób. Wielkość zespołu dostosowujemy do liczby uczestników rekolekcji. Dobrze jest, gdy małe grupy liczą 8–10 osób (w tym
2 animatorów).

Posłuszeństwo Duchowi Świętemu, moc i autorytet, które On daje głoszącemu słowo, natchnienie w procesie przygotowania i głoszenia kazania czy homilii czynią z aktu komunikacji w procesie przepowiadania słowa Bożego akt zbawczy.

W 2017 r. Komisja Doktrynalna Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (dalej: ICCRS) wydała niezwykle cenny dokument na temat posługi uwolnienia.

Pełnia życia w łasce uświęcającej jest darem miłości Boga. Syn Boży przyniósł i ofiarował nam ten dar, ponieważ przyszedł na ten świat po to, abyśmy mieli życie w obfitości (zob. J 10,17). Obecnie Duch Święty pomaga każdemu z nas indywidualnie przyjmować to nowe życie i krok po kroku prowadzi nas do osiągnięcia jego pełni.

Chrzest w Duchu Świętym jest jednym z podstawowych pojęć i doświadczeń wszystkich współczesnych ruchów charyzmatycznych, zarówno katolickich jak i protestanckich. Wspólna konstytucja Pentekostalnych i Charyzmatycznych Kościołów Ameryki Północnej (PCCNA) wyznaje: „Wierzymy, że pełna Ewangelia obejmuje świętość serca i życia, uzdrowienie ciała i chrzest w Duchu Świętym uwidaczniający się w mówieniu językami, jak Duch pozwala mówić”.

Bóg jest najpełniej uwielbiony w swoim Synu i przez Niego. To sam Jezus pokazał nam drogę uwielbienia poprzez swoją ofiarę i posłuszeństwo. Najpełniejszym uwielbieniem Boga jest więc Msza Święta – o tym pisałam w 172 numerze Zeszytów. Teraz musimy się zatrzymać nad pytaniem, kiedy my – jako poszczególne osoby – trwamy w zjednoczeniu z Panem Jezusem, by Jego uwielbienie stawało się również naszym udziałem.

„Jeżeli więc ktoś pozostaje w CHRYSTUSIE, jest NOWYM STWORZENIEM.
To, co dawne, minęło, a oto wszystko czynię nowe”.  /2 Kor 5,17/

Najważniejsze Artykuły

Grid List

W mediach coraz częściej słyszymy o wspólnotach w kontekście nadużyć i nieprawidłowości, zaś rzadziej o dobru jakie wnoszą w życie Kościoła. Podczas Ogólnopolskiego Dnia Animatora i Lidera w Częstochowie Ojcowie Emil Smolana OP i Radosław Broniek OP podzielili się wiedzą i spostrzeżeniami nt. budowania zdrowej wspólnoty. Pozostałe konferencje można zobaczyć wykupując pakiet Zeszty Extra.

Ojciec Emil i Radosław na co dzień pracują w Dominikańskim Centum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach.

WARTO ZOBACZYĆ: Najnowszy dokument Konferencji Episkopatu Polski: ,,KRYTERIA EKLEZJALNOŚCI WSPÓLNOT KATOLICKICH"

Wiele osób pytało nas, co symbolizuje logo CHARIS. Oto kilka wyjaśnień:

Niebieskie półkole po prawej stronie przedstawia zarówno świat, jak i płaszcz Maryi, która nas chroni. W sercu świata jest drzewo Krzyża, które nas zbawia. Płomień jest płomieniem Ducha Świętego; ma podpalić świat przez chrzest w Duchu, którego otrzymaliśmy. Jesteśmy przedstawieni ponad płomieniem w akcie uwielbienia, ożywionym przez różnobarwny płomień, wskazujący na powszechność kultur i języków reprezentowanych w Odnowie Charyzmatycznej rozprzestrzeniającej się na całym świecie.

Artykuł znajdziesz również w wersji papierowej Zeszytów Odnowy w Duchu Świętym 4/2021

Rekolekcje dla rodzin połączone z wypoczynkiem.