Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy

REO
Typografia
  • Mniejsza Mała Średnia Duża Największa
  • Domyślnie Helvetica Segoe Georgia Times
To podstawowe rekolekcje wprowadzające w formację Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym.
 

Elementami stałymi tych rekolekcji w każdym tygodniu są:
- spotkanie modlitewne całej wspólnoty (z modlitwą uwielbienia)
- katecheza (z wezwaniem do uczynienia kroku wiary)
- dzielenie się świadectwem wiary w małej grupie
- codzienne, osobiste rozważanie wskazanego fragmentu Słowa Bożego (w domu)
- w edycji internetowerj eREO uczestnik może korzystać z konferencji wideo

Dlaczego używamy nazwy REO, a nie Seminarium Odnowy Wiary?
Proponujemy powrót do dawnej nazwy czyli REO, ponieważ seminarium jest pojęciem ogólnym, także ze względu na to, że obecnie wiele ruchów i wspólnot prowadzi seminaria używając nazwy SOW, oraz pomija element modlitwy o wylanie Ducha Świętego.

Dlaczego proponowany podręcznik Tajemnica Wiary jest najlepszą propozycją dla osób, które po raz pierwszy stykają się z tego typu rekolekcjami?

Po pierwsze: 
uczestnik nie jest zniechęcony i przytłoczony zbyt wielką ilością wymagań oraz treści i rozważań do przeczytania.

Po drugie: 
podręcznik został tak zaprojektowany aby w centrum było Słowo Boże i modlitwa do Ducha Świętego, a nie tylko ludzkie słowa i komentarze. Instrukcja i dodatki są uproszczone do minimum z tych samych powodów.

Trzeci najważniejszy powód i CEL to przeniesienie odpowiedzialności na zespół prowadzący REO. O tym jakie będą owoce tego seminarium decyduje zawsze duch w jakim są one prowadzone, czyli głoszone katechezy i rozważane treści (spotkanie małej grupy). Chodzi o to aby posługujący nie mieli wątpliwości, że podręcznik nie zastąpi ich i z całym zaangażowaniem modlili się i twórczo współpracowali z Duchem Świętym. 
 
Dla osób, które na codzień są zżyte z nowoczesnymi technologiami przygotowujemy aplikację na telefony i tablety, która zawiera treści podręcznika oraz dodatkowo:
- katechezy audio/wideo, dla osób, które opuściły spotkanie
- możliwość ustawienia alertu przypomnienia o medytacji na każdy dzień i.in.
 
tajemnica wiary reo rekolekcje ewangelizacyjne odnowy

Dopełnieniem dobrego przygotowania REO jest właściwe przygotowanie odpowiedzialnych
W tym celu powstał podręcznik dla odpowiedzialnych. Osoby prowadzące rekolekcje - głoszący katechezy i animatorzy grup stawiali wiele pytań dotyczących samej organizacji seminarium. Często okazywało się, że ktoś zbyt późno przypomniał sobie o czymś, co należało przygotować dużo wcześniej. Zdarzało się, że brak wyraźnego podziału obowiązków sprawiał, iż nie poczuł się wezwany do zrobienia czegoś, a innym razem trudziło się wiele osób powielając tą samą pracę.
 
W prodręczniku dla prowadzących REO znajdziecie uwagi i rady oraz praktyczne wnioski, do których doszliśmy analizując nasze błędy i niedociągnięcia. Zostały tu spisane wszystkie: te organizacyjne dla całej ekipy, i te przeznaczone dla głoszących katechezy oraz inne dla animatorów grup.
Dlatego proponujemy DWA PODRĘCZNIKI - dla uczestników: Tajemnica wiary (powinni go posiadać również animatorzy), a drugi dla prowadzących rekolekcje Tajemnica wiary - podręcznik dla odpowiedzialnych.

fragm. ze słowa wstępu:

Powstanie Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (1967) obudziło w duchowieństwie, a przede wszystkim w ludziach świeckich nowy zapał do głoszenia Dobrej Nowiny o Chrystusie. Nowego blasku i nowej mocy nabierają dziś słowa św. Pawła: „(...) spodobało się Bogu zbawić tych, którzy wierzą, przez głupstwo głoszenia nauki” (1 Kor 1, 21b). Polscy tłumacze tekstu greckiego mają problem z oddaniem prostego stwierdzenia św. Pawła – głupstwo głoszenia „kerygmatu” zbawia wierzących! Nie każda „nauka”, czy też „głoszenie słowa” (tłum. Biblii Tysiąclecia) ma moc budzenia wiary i zbawienia człowieka. Z pomocą przychodzi nam papież Franciszek, który w Evangelii gaudiummówi wprost – kerygmajest ogniem Ducha Świętego (nr 164)! W ewangelizacji jest więc ważne, co się głosi (kerygmat) oraz jak się głosi (w mocy Ducha Świętego).

Autorzy podręcznika „Tajemnica wiary”, który jest instrukcją i inspiracją dla prowadzących oraz przeżywających rekolekcje ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym, doskonale o tym wiedzą. Materiały są przemodlone i bardzo przemyślane. Pomagają właściwe głosić kerygmat, porządkują proces ewangelizacji, w przystępny sposób przedstawiają strukturę rekolekcji, uwypuklając ich właściwe punkty ciężkości. Są bardzo dobrym narzędziem do czynienia Chrystusowi uczniów. 

Wyrażam nadzieję, że wiele wspólnot Odnowy w Duchu Świętym skorzysta tej propozycji pomnażając moc Paschalnej Pięćdziesiątnicy w życiu współczesnego Kościoła!

Ks. dr Sławomir Płusa

Propozycje katechez wideo znajdziesz
na
Agappe.TV - REO
dostęp bezpłatny

1. REO - Jak korzystac?
Roman Wojciechowski

2. Sens życia
s. Tomasza Potrzebowska CSC

3. Miłość Boża
ks. Bartłomiej Kopeć

4. Grzech
ks. Paweł Włas

5. Jezus jedyny Zbawiciel
ks. Przemysław Krawiec SAC

6. Wiara i Nawrócenie
Roman Wojciechowski

7. Modlitwa o uzdrowienie
ks. Łukasz Turek & s. Tomasza Potrzebowska CSC

8. Jezus Panem
ks. Przemysław Krawiec SAC

9. Duch Święty i modlitwa przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela
ks. Łukasz Turek & s. Tomasza Potrzebowska CSC

10. Wspólnota
ks. Piotr Główka
 
Informacja o plikach cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.