Dlaczego warto trwać we wspólnocie?

SOW
Typografia
  • Mniejsza Mała Średnia Duża Największa
  • Domyślnie Helvetica Segoe Georgia Times

Bóg jest wspólnotą Osób – Trójcą Świętą – w której wnętrzu stale od Osoby do Osoby przepływa święta, życiodajna miłość. Ta więź całkowitej jedności (pragnień serca i woli, zamysłów i działania) sprawia, że Bóg jest jeden. W tej miłości zrodziło się pragnienie powołania do istnienia człowieka i stworzenia dla niego tego świata.

Wspólnota miłości jest początkiem i celem naszego życia. Przez grzech zerwaliśmy więzi nie tylko z Bogiem, lecz także między sobą, i z czasem było coraz trudniej nawiązać je na nowo. Jezus przyszedł na ten świat, aby pojednać nas z Bogiem, odbudować wspólnotę ludzi i Boga, dlatego założył Kościół i pozostał w Nim do końca tego świata. Posłał do naszych serc Ducha Świętego, abyśmy w Nim doświadczali Bożej obecności i dzięki Jego łasce miłowali się wzajemnie. Zaprasza do wspólnoty swoich uczniów, którym przekazał misję jednania ludzi z Bogiem i między sobą. Może się to dokonać tylko wtedy, gdy naśladujemy Jezusa w Jego pełnych miłości relacjach z Bogiem Ojcem i relacjach z każdym człowiekiem.

We wspólnocie uczymy się miłować Boga i ludzi, wpatrując się razem w życie Jezusa i wspierając się w pokonywaniu przeszkód na drodze wiary. Trwając we wspólnocie, odkrywamy, że:

1. To wspólna modlitwa do Ducha Świętego otwiera nas na Jego działanie, odsuwa sprawy świata i przenosi przed oblicze Jezusa. Pozwala rozpoznać Bożą Obecność i świadomie w niej trwać. 2. To na spotkaniach  wspólnoty jest głoszona – w postaci katechez – nauka Kościoła, który wyjaśnia w Duchu Świętym słowo Boże.

3. To świadectwa osób tworzących wspólnotę przekonują, że Ewangelia nie jest teorią ani ideologią, lecz wydarzeniem. Pokazują, że znane z kart Biblii cuda dzieją się dziś, a dane przez Boga obietnice wypełniają się w życiu konkretnych ludzi tu i teraz.

4. To we wspólnocie uczymy się rozmawiać z Bogiem, słuchać Go i odpowiadać na usłyszane od Niego słowo (modlitwą i życiem).

5. To w obecności wspólnoty wyznajemy wiarę, ogłaszając Jezusa jako swojego jedynego Zbawcę i Pana. Gdy zawierzamy Jemu swoje życie, to bierzemy na świadka tego wydarzenia wspólnotę.

6. To wspólnota modli się o odnowienie w nas życia duchowego, prosi o wzrost wiary, miłości i nadziei, o ujawnienie się darów i charyzmatów dla tych, którzy tego pragną.

7. To we wspólnocie uczymy się nowego rodzaju relacji z ludźmi, wiecznych, braterskich więzi budowanych w Bożej obecności, aby wzajemnie sobie służyć tymi darami, które otrzymaliśmy.

Królestwo Boże to wspólnota prawdy i miłości wzajemnej, świętej, czystej, bezinteresownej; to współuczestniczenie w rozwoju i radości każdej osoby. Będziemy szczęśliwi wiecznie, jeżeli wrócimy do takiej wspólnoty z Bogiem i ludźmi.


sowuczestnikSeminarium o wspólnocie jest przeznaczone dla osób, które pragną na nowo rozpalić życie we wspólnocie. Ma ono przygotować do podjęcia ważnej decyzji tych, którzy kończą wstępny etap formacji, to znaczy dokonali najważniejszych duchowych kroków zawierzyli swoje życie Jezusowi Chrystusowi (Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy).

KUP PODRĘCZNIK

Bezpłatyn dostęp do katechez na: https://odnowa.org/formacja-materialy/544-seminarium-o-wspolnocie

Informacja o plikach cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.