fbpx


a. Zapowiedź Odnowy w kościele katolickim

W drugiej połowie XIX w. bł. Elena Guerra, włoska zakonnica, założycielka zakonu Sióstr Oblatek Ducha Świętego, pisała listy do papieża Leona XIII, prosząc o odnowienie nauczania o Duchu Świętym. Za jej zasługą Papież Leon XIII  wydał szereg dokumentów o Duchu Świętym (m.in. enc. Divinum illud munus) i 01.01.1901 r. śpiewając w imieniu całego Kościoła hymn “Veni Creator Spiritus” zawierzył XX  wiek Duchowi Świętemu. 

b. Doświadczenie “chrztu w Duchu Świętym” w XX w. w kościołach protestanckich

Znane z Dziejów Apostolskich charyzmatycznie ożywienie dało się zauważyć, niezależnie od siebie, w wielu miejscach na świecie takich jak: USA, Walia, Armenia, Indie.
Pierwsze udokumentowane świadectwo chrztu w Duchu Świętym miało miejsce 01.01.1901 r. w Topeka (USA) w metodystycznej Szkole Biblijnej pastora Charlesa Parhama. Podczas spotkania, jedna ze studentek Agnes Ozman poprosiła pastora o modlitwę z nałożeniem rąk (co nie było wcześniej praktykowane). Gdy to zrobił w grupie pojawiła się modlitwa w różnych językach. Od tego czasu coraz więcej osób wchodziło w to samo doświadczenie duchowe. W 1907 r. Pastor William J. Seymour rozpropagował tzw. “ruch zielonoświątkowy” na większą skalę. Powstawały nowe wspólnoty. W lata pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. doświadczenie “wylania Ducha Świętego” zaczęło przenikać do tradycyjnych wspólnot protestanckich przynosząc ożywienie skostniałych struktur oraz wzrost wiernych. 

c.  Sobór Watykański II

Na rozpoczęcie Soboru Watykańskiego II w 1962 r. papież Jan XXIII modlił się słowami: „Panie odnów w naszych czasach Twoje cuda jak w Nową Pięćdziesiątnicę”.
Podczas Soboru w 1963 r. miała miejsce poważna dyskusja teologiczna dotycząca roli charyzmatów we współczesnym świecie. Zaowocowała ona zamieszczeniem w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium [nr 12] zapisu o tym, że:

Duch Święty nie tylko przez sakramenty i posługi uświęca i prowadzi Lud Boży oraz cnotami go przyozdabia, ale 'udzielając każdemu, jak chce' (1Kor 12,11) darów swoich, rozdziela między wiernych wszelakiego stanu także szczególne łaski [charyzmaty], (...) mające na celu odnowę i dalszą pożyteczną rozbudowę Kościoła (kard. Leon J. Suenens, Y. Congar, K. Rahner).

d. Początek Odnowy Charyzmatycznej - Pittsburgh 1967 r.

Za początek Odnowy Charyzmatycznej uznaje się wydarzenie, które miało miejsce w lutym 1967 r. na Uniwersytecie Duquesne w Pittsburgu (USA). Trzydziestoosobowa grupa studentów i profesorów odbywała weekendowe rekolekcje, podczas których rozważane były cztery pierwsze rozdziały Dziejów Apostolskich. Na wieczornych modlitwach uczestnicy doświadczyli “chrztu w Duchu Świętym”. Rekolektanci Kevin i Dorothy Ranaghan opisali to wydarzenie w następujący sposób: „Para narzeczonych, Poul Grey i Vlarvanne Springle, słyszeli o chrzcie w Duchu i pragnęli go otrzymać. Zwrócili się do Ralpha Keifera z prośbą, by modlił się z nimi, ażeby Duch Święty zaczął w pełni działać w ich życiu (Ralph Keifer był jednym z czterech rekolektantów, którzy już otrzymali chrzest w Duchu Świętym). Weszli po cichu na wyższe piętro, z dala od tłumu i tu, wśród modlitwy zostali głęboko dotknięci Duchem Chrystusa. Duch ten przejawił się wkrótce przez dar języków, w jakich oboje młodzi zaczęli chwalić Boga. Po chwili postanowili wrócić na dół do swojej grupy, nic nie mówiąc o tym co zaszło. Nie wiedzieli jednak, że równocześnie jedna z dziewczyn, studentka Duquesne, Patti Gallagher, jakby pociągnięta przez kogoś, weszła do kaplicy i tam odczuła prawie namacalnie obecność Ducha Chrystusa. Przestraszona wyszła z kaplicy i w pośpiechu zawołała pozostałych, żeby razem z nią tam weszli. Członkowie grupy pojedynczo lub parami, udali się do kaplicy. I kiedy wszyscy zebrali się na modlitwę, zstąpił na nich Duch Święty. Nie było w tym kierunku żadnej sugestii, żadnych pouczeń, jak postępować. Po prostu ludzie spotkali Ducha Świętego, podobnie jak inni spotkali go przed kilku tygodniami. Jedni chwalili Boga w nieznanych językach, inni cicho płakali z radości, jeszcze inni modlili się i śpiewali. Modlili się tak od dziesiątej wieczór do piątej rano". Po tym wydarzeniu Odnowa Charyzmatyczna rozprzestrzeniła się na wszystkie kontynenty. W latach 1967-1990 Odnowa liczyła ponad 72 mln. Katolików w 120 krajach.

e. Odnowa w Polsce

W latach 70. kilku polskich kapłanów spotkało się z Odnową Charyzmatyczną poza granicami naszego kraju. Doświadczenie to postanowili przenieść na grunt polski. W 1976 r. zaczęły powstawać pierwsze grupy modlitewne. Dwadzieścia lat później na czuwanie do Częstochowy przyjechało ok. 200 tysięcy sympatyków ruchu.

Pierwszą osobą, która nawiązała kontakty z ruchem Odnowy był ks. Płonka z diecezji bielsko-żywieckiej w 1975 r. W tym samym roku ks. Marian Piątkowski z Poznania był uczestnikiem kongresu charyzmatycznego w Rzymie, gdzie doświadczył chrztu w Duchu Świętym i zapragnął tym doświadczeniem dzielić się z innymi po powrocie do kraju. Ks. Bronisław Dembowski spotkał się z ruchem charyzmatycznym w czasie studiów w Stanach Zjednoczonych w 1976 r. Z jego inicjatywy powstała grupa modlitewna w Warszawie. Doświadczenie chrztu w Duchu Świętym stawało się coraz powszechniejsze w kolejnych miastach Polski: w grupach Ruchu „Światło-Życie”, w środowiskach studenckich i ośrodkach duszpasterskich. W ten sposób powstawały pierwsze grupy modlitewne. Członkowie grup z różnych część kraju zaczęli podejmować ze sobą współpracę. W lutym 1977 i kwietniu 1979 odbyły się pierwsze spotkania przedstawicieli wspólnot Odnowy z poszczególnych rejonów (kilka diecezji) Polski. Z czasem powstał już oficjalnie zespół Koordynatorów.

Od 1983 r. głównie w Częstochowie, mają miejsce ogólnopolskie czuwania członków i sympatyków Odnowy w Duchu Świętym. Spotkania te gromadzą nawet do 300 tys. uczestników. Co kilka lat odbywają się w formie Kongresu. Krajowy Zespół Koordynatorów, który jest organizatorem, zaprasza gości z całego świata, którzy pomagają uczestnikom zagłębić się w duchowość Odnowy. W poszczególnych latach gośćmi byli:

 • 1983 (I Kongres) - kard. Leo Suenens
 • 1986 - o. Jacek Salij OP
 • 1988 (II Kongres) - kard. J. Glemp, o. A. Schulz SJ, ks. A. Zuberbier
 • 1992 - o. Robert Faricy SJ, o. Józef Augustyn SJ
 • 1993 (III Kongres) - o. Ricardo Arganaraz
 • 1994 - Philippe Madre
 • 1995 - s. Briege McKenna OSC, ks. Kevin Scallon
 • 1996 - o. Joseph Marie Verlinde
 • 1997 - bp Bronisław Dembowski
 • 1998 (IV Kongres) -  o. Daniel Ange
 • 1999 - o. Raniero Cantalamessa OFMCap.
 • 2000 - Nikol Baldacchino
 • 2001 - Fio Mascarenhas
 • 2002 - s. Briege McKenna OSC, ks. Kevin Scallon
 • 2003 (V Kongres) - Oreste Pesare
 • 2004 - Cathy Brenti
 • 2005 - ks. Stanisław Orzechowski, Marcin Gajda, ks. Krzysztof Ołdakowski SJ
 • 2006 - Jose Prado Flores
 • 2007 - Stanisława Iżyk, Inga Pozorska
 • 2008 (VI Kongres) - ks. Rufus Pereira, o.Remigiusz Recław, o. Augustyn Pelanowski
 • 2009 - ks. Andrzej Grefkowicz
 • 2010 - ks. prof. Henryk Witczyk, Grzegorz Górny, ks. Mirosław Cholewa
 • 2011 - o. Raniero Cantalamessa OFMCap.
 • 2012 - ks. Andrzej Grefkowicz
 • 2013 (VII Kongres) - Lázaro Praxedes de Oliveira, Reinaldo Beserra Dos Reis
 • 2014 - ks. Sławomir Płusa, ks. Artur Sepioło, ks. Michał Olszewski 
 • 2015 - ks. Marian Rajchel, Dariusz Jeziorny, Wspólnota Chemin Neuf, ks. bp Grzegorz Ryś
 • 2016 - ks. Artur Godnarski, Monika Wojciechowska, ks. Mariusz Rosik
 • 2017 - Dariusz Jeziorny, Marcin Zieliński, o. Wit Chlondowski OFM
 • 2018 - Ulf Ekman
 • 2019 (VIII Kongres) - Michelle Moran, Johannes Hartl 
Kraj
Kochani, w związku z niepewną sytuacją pandemiczną podjęliśmy decyzję o przesunięciu majowego czuwania na 25 września. Ufamy, że wrzesień pozwoli...
Krajowa Służba Komunii (CHARIS) stała się faktem. KSK w Polsce jako inicjatywa papieska została zatwierdzona przez Międzynarodowe Służby (CHARIS)....
Drodzy Bracia i Siostry! Życie z Jezusem w mocy Ducha Świętego to przygoda i nieustanne zaproszenie do ,,nowego”, to hasło możemy realizować...
Drodzy Bracia i Siostry! Z narodzeniem Jezusa wiąże się wiele niespodzianek. Maryja osłoniona mocą Najwyższego zaufała Bogu i pozwoliła mu się...
Zapraszamy na wyjątkowe Seminarium przygotowane przez służby CHARIS oraz opracowane na potrzeby naszego kraju przez SESA Polska.
Regiony
Konferencja "Córka Króla" to czas przeznaczony właśnie dla Ciebie droga kobieto, aby usiąść u stóp Boga jak Maryja i wsłuchać się w bicie Jego...
IV Katolickie Forum Charyzmatyczne w Śremie „Maryja, pełna łaski” Kiedy? 17 października 2020 r Gdzie? Parafia bł. M. Kozala w Śremie, ul....
„Nabierzcie Ducha, podnieście głowy” PRZEJDŹ DO FORMULARZA ZAPISÓW albo oglądaj on-line Ideą spotkania jest doświadczenie żywego Pan Jezusa, poprzez...
Karolina to nasza Siostra ze wspólnoty - pisze ks. Rafał Koptas, koordynator diec. białostockiej. Dziś jest w potrzebie i nie chcemy przejść...
Jesteśmy małżeństwem od ponad 24 lat. Z każdym rokiem coraz szczęśliwszym. Z Odnową związaliśmy się prawie tyle samo lat temu i jest to równie udany...
Charis
Krajowa Służba Komunii (CHARIS) powoli zaczyna stawać się faktem. Choć Zespół inicjacyjny nie otrzymał jeszcze oficjalnych certyfikatów z Rzymu, to...
Ponad miesiąc temu Zespół inicjujący Krajowe Służby Komunii CHARIS podjął pierwsze działania w kierunku ustanowienia tej służby w naszym kraju. Po...
PRZESŁANIE CHARIS W PRZYGOTOWANIU DO PIĘĆDZIESIĄTNICY 2020 O. Raniero Cantalamessa OFMCap Dzieje Apostolskie tak opowiadają o tym epizodzie z życia...