fbpx

I - otwartość na Ducha Świętego, tzn. pozwolić Mu się pochwycić i prowadzić (kryterium, które jest zasadnicze do rozeznawania, na ile jestem otwarty na Ducha Świętego. To gotowość do zakwestionowania siebie, swoich wizji, przyzwyczajeń, wygody);

II - zakorzenienie w Kościele (trzeba przejść próbę posłuszeństwa i miłości. Nie jest to więc ktoś świeżo nawrócony, ale ktoś, kto cierpiał dla Chrystusa);

III - dobre przewodzenie najpierw swojemu domowi, najbliższemu środowisku;

IV - przewodzenie w nawróceniu i misji całej grupy modlitewnej (pociągać, a nie popychać);

V - gotowość do służby na wzór „Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, ale by służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (kryterium pomocne w rozeznaniu - to radość, bo jeśli służysz z ociąganiem, narzekaniem, zaciskając zęby czy mając pretensje do wszystkich, to jeszcze nie jest służba w Duchu Jezusa);

VI - empatia, czyli zauważenie, rozumienie i wczuwanie się w sytuację ludzi, którzy zawsze są pierwsi przed rzeczami i sprawami nawet najważniejszymi;

VII - rozeznawanie drogi wspólnoty;

VIII - rozeznawanie charyzmatów poszczególnych osób, czyli jak Bóg ich obdarowuje, chce prowadzić i jak mają służyć;

IX - pomoc innym w podejmowaniu służby, a przez to we wzrastaniu;

X- zdolność do współpracy.

 

Autor: ks. Mirosław Cholewa
Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym 2016

Biblioteka formacji
To tytułowe zdanie stało się hasłem reklamowym naszej poradni małżeńskiej. Któregoś dnia jedna z osób przechodzących koło samochodu, na którego...
„Przeto oddani posługiwaniu zleconemu nam przez miłosierdzie, nie upadamy na duchu” (2 Kor 4,1) Pewnego wieczoru w Londynie dwóch mężczyzn...
Ewangelie i Listy Apostolskie uczą, że braterskie napominanie w relacjach między chrześcijanami jest czymś właściwym, a nawet w większości...
I - otwartość na Ducha Świętego , tzn. pozwolić Mu się pochwycić i prowadzić (kryterium, które jest zasadnicze do rozeznawania, na ile jestem...
Utrzymująca się w Polsce wysoka liczba powołań do kapłaństwa - za łaską Bożą - sprawia, że Kościół w naszym kraju dysponuje stosukowo dużą liczbą...
Newsy
Dzisiaj w Częstochowie miało miejsce spotkanie zespołu inicjującego powstanie Krajowych Służb Komunii CHARIS (CNSC). Spotkaniu przewodniczył bp...
W Lublinie odbyły się pierwsze Ogólnopolskie Warsztaty Projekt Woda Żywa . Celem warsztatów było przygotowanie wspólnot Odnowy do prowadzenia...
W piątek i w sobotę 19-20 czerwca 2020r. w Borzęcinie Dużym odbyło się spotkanie Krajowego Zespołu Koordynatorów (KZK) Katolickiej Odnowy w Duchu...
Aktualizacja (zapisy na seminarium bedą odbywać się przez Bibliotekę formacji) Zapraszamy serdecznie do postawienia kolejnego kroku wiary, jakim...
Drodzy Pasterze, Liderzy i członkowie wspólnot Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Polsce! Przeżywany przez nas czas jest inny niż dotąd. W naszych...