fbpx

           Ewangelie i Listy Apostolskie uczą, że braterskie napominanie w relacjach między chrześcijanami jest czymś właściwym, a nawet w większości przypadków obowiązkowym. Braterskie napominanie musi jednak być motywowane czystą miłością, a nie osobistymi porachunkami albo pragnieniem okazania swojej wyższości. Ta zapomniana cnota powinna zostać wyciągnięta z szafy i praktykowana z rozsądkiem, zgodnie z nauczaniem Jezusa, aby mogła przyczyniać się do budowania wspólnoty Kościoła. Znamy wiele przykładów, gdzie Jezus nakazuje i zachęca, by upominać grzeszących.

           Bóg - hojny dawca - daje swoje dary człowiekowi, który je powinien przyjąć nie tylko z wdzięcznością, ale i ze świadomością, że mają być one pomnażane. Przyjmując dary Boże trzeba więc zrozumieć ich naturę, to z czym mamy do czynienia. W tym kontekście słowo talent staje się słowem bardzo szerokim. To dobrze, bo ono rzeczywiście ogarnia wszystko to, co od Boga otrzymaliśmy. My zwykliśmy to odnosić do darów stworzenia, ale dzisiaj mamy podjąć refleksję nad tym wymiarem daru Bożego, który ma charakter nadprzyrodzony. Chcemy również próbować dociec, na czym polega owo obdarowanie darem nadprzyrodzonym, który tak samo jak ów talent ma być podjęty ze zrozumieniem i właściwie spożytkowany.


Kilka tygodni temu, gdy przygotowywałem tę konferencję, rozmawiałem na jej temat z różnymi ludźmi, także z pewnym młodym księdzem. Chciałem by ta konferencja była rachunkiem sumienia dla nas: liderów, animatorów, Księzy. Ów ksiądz powiedział wtedy: „To beznadziejna sytuacja, ponieważ cokolwiek ksiądz będzie mówił, ten, kto będzie słuchał, odniesie to do swojego sąsiada, a nie do siebie”.

Biblioteka formacji
Mija 50 lat od pojawienia się nowych ruchów charyzmatycznych w Kościele katolickim. Charyzmaty, o których czytamy w Biblii, zaczęły występować na...
To tytułowe zdanie stało się hasłem reklamowym naszej poradni małżeńskiej. Któregoś dnia jedna z osób przechodzących koło samochodu, na którego...
„Przeto oddani posługiwaniu zleconemu nam przez miłosierdzie, nie upadamy na duchu” (2 Kor 4,1) Pewnego wieczoru w Londynie dwóch mężczyzn...
Ewangelie i Listy Apostolskie uczą, że braterskie napominanie w relacjach między chrześcijanami jest czymś właściwym, a nawet w większości...
I - otwartość na Ducha Świętego , tzn. pozwolić Mu się pochwycić i prowadzić (kryterium, które jest zasadnicze do rozeznawania, na ile jestem...
Newsy
Dziękujemy za zainteresowanie spotkaniem. transmisję możemy obejrzeć bezpłatnie na https://dobremedia.org
Dzisiaj w Częstochowie miało miejsce spotkanie zespołu inicjującego powstanie Krajowych Służb Komunii CHARIS (CNSC). Spotkaniu przewodniczył bp...
W Lublinie odbyły się pierwsze Ogólnopolskie Warsztaty Projekt Woda Żywa . Celem warsztatów było przygotowanie wspólnot Odnowy do prowadzenia...
W piątek i w sobotę 19-20 czerwca 2020r. w Borzęcinie Dużym odbyło się spotkanie Krajowego Zespołu Koordynatorów (KZK) Katolickiej Odnowy w Duchu...
Aktualizacja (zapisy na seminarium bedą odbywać się przez Bibliotekę formacji) Zapraszamy serdecznie do postawienia kolejnego kroku wiary, jakim...