„Narodziny Jezusa nie zapewniają uspokajającego ciepła w kominku, ale boski dreszcz, który wstrząsa historią. Boże Narodzenie to zwycięstwo pokory nad arogancją, prostoty nad obfitością, milczenia na zgiełkiem, modlitwy nad «moim czasem», Boga, nad moim «ja»” - naucza Papież Franciszek. Wobec tego wydarzenia nie możemy pozostać obojętni. Maryja z wiarą mówi Bogu ,,tak” i podejmuje trud wyruszenia w drogę. Jej ,,tak” przynosi wspólnocie ludzkiej błogosławione owoce zbawienia i pokoju.

 Dzieląc się radością wypływającą z narodzin Jezusa Chrystusa, składamy wszystkim środowiskom charyzmatycznym, kapłanom, liderom i poszczególnym członkom wspólnot i grup modlitewnych wchodzenia w codzienny trud noszenia żywego Boga, by On – nasze życie, rodził się na nowo w tych miejscach, do których posyła nas Duch Święty. Przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia Bożego pokoju, radości i miłości. Niech przeżywane Boże Narodzenie buduje wiarę i miłość w naszym życiu, pomnaża doświadczenie jedności, umacnia relacje do Boga i bliźniego, a czas świąt Narodzenia Pańskiego będzie czasem pełnym pokoju i błogosławieństwa.

ks. Artur Potrapeluk
Przewodniczący Rady KZK Odnowy w Duchu Świętym

Jerzy Malisiewicz
Wiceprzewodniczący Rady KZK Odnowy w Duchu Świętym