Dlaczego Formacja Rodzin? 
Przed wakacjami Pasterze i Liderzy odnowy lubelskiej podjęli kroki, aby zainicjować ponadwspólnotową diakonię rodzin, która będzie zajmować się przygotowaniem formacji małżeństw, dzieci i młodzieży. W tym celu liderzy zaprosili wspólnotowe małżeństwa, aby mogły podzielić się swoim doświadczeniem i oczekiwaniami dot. formacji. Tak powstała Rada, która dziś składa się z pięciu małżeństw. W czerwcu 2019r. przedstawiciele naszej diecezji Karol i Karolina uczestniczyli w pierwszym spotkaniu Krajowej Diakonii Małżeństw w Magdalence. Za nami kolejne spotkania organizycyjne w Warszawie i w diecezji oraz wyzwanie utworzenia formacji skierowanej dla dzieci i młodzieży, która będzie równolegle towarzyszyć spotkaniom małżonków.