fbpx

W piątek i w sobotę 19-20 czerwca 2020r. w Borzęcinie Dużym odbyło się spotkanie Krajowego Zespołu Koordynatorów (KZK) Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Polsce. Poprzednie spotkanie z udziałem nowego delegata KEP - bp Andrzeja Przybylskiego oraz nowych Przewodniczących KZK - ks. Artura Potrapeluka (diec. lubelska) i Jerzego Malisiewicza (diec. kielecka) było swoistym exposé nowej wizji i kierunków dla Katolickiej Odnowy w Polsce. Wydarzenie to spotkało się z tak dużym zainteresowaniem, że dotychczasowi koordynatorzy nie pomieścili się w CF Wieczernik w Magdalence, gdzie dotąd miały miejsce poprzednie spotkania. Zmianie uległ dotychczasowy model  funkcjonowania KZK, który obecnie koncentruje się na słuchaniu natchnień Ducha Świętego oraz wzmacnieniu roli koordynatorów diecezjalnych w budowaniu rzeczywistości Odnowy w Polsce.

 

To ,,nowe", które idzie możemy rozpoznawać nie tylko w zmianach, które zaistniały w Krajowej Koordynacji, ale również w Kościele powszechnym, w którym Papież Franciszek wzywa nas do podjęcia nowych wyzwań w duchu CHARIS.

Dziś w Borzęcinie Dużym koordynatorzy diecezjalni (świeccy i duchowni) reprezentujący rzeczywistość Katolickiej Odnowy w Duchu Świętej w całej Polsce w ramach Krajowego Zespołu Koordynatorów utworzyli nowe Zespoły Międzydiecezjalne. Do ich zdań należy:

1. reprezentowanie zespołów międzydiecezjalnych poprzez inicjowanie i opiniowanie kierunków rozwoju KZK;
2. zwiększanie realnego wpływu koordynatorów diecezjalnych na budowanie KZK;
3. udrożnienie komunikacji między Radą KZK i innymi inicjatywami krajowymi, a poszczególnymi diecezjami;
4. przygotowanie i opiniowanie nowego statutu KZK, który realnie obejmie rzeczywistość wszystkich diecezji;
5. pośredniczenie i opiniowanie działań związanych z Krajowymi Służbami Komunii;
6. opiniowanie działań jakie, podejmuje Odnowa na poziomie krajowym wobec innych rzeczywistości kościelnych np. Zespół ds. Nowej Ewangelizacji KEP, Kurs Alpha, Domy Miłosierdzia etc.

Przestawicielami Zespołów Międzydiecezjalnych przez zgromadzenie ogólne zostali wybrani:
Adam Szamraj (diec. bydgoska)
Agnieszka Opaluch (diec. ełcka)
Jacek Nakonieczny (diec. opolska)
ks. Mariusz Werner (diec. pelplińska)
ks. Marcin Wrzos (diec. warminska)
Leszek Denis (diec. siedlecka)

Kolejną kwestią, nad którą pochylili się koordynatorzy są nowe wytyczne do utworzenia Krajowej Służby Komunii CHARIS national service of communion (CNSC), która powinna powstać w Polsce do 2021 r.

Odpowiedzią na tę potrzebę w ramach Katolickiej Odnowy jest Zespół KZK ds. Krajowej Służby Komunii (CHARIS). Docelowo na poziomie krajowym ta służba powinna składać się z reprezentacji wielu środowisk (po 1 z każdego). Jeszcze w tym roku w porozumieniu z Episkopatem, powstanie tymczasowa reprezentacja, która z biegiem czasu poszerzy się o kolejne grona środowisk charyzmatycznych.

Cele:
1. Reprezentowanie Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w ramach Krajowych Służb Komunii (CHARIS);
2. Reprezentowanie Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w ramach CHARIS na poziomie międzynarodowym;
3. Przekazywanie Zespołom Międzydiecezjalnym do opiniowania działań podejmowanych w ramach Krajowych Służb Komunii w Polsce oraz na poziomie międzynarodowym.

W skład Zespołu KZK ds. Krajowej Służby Komunii (CHARIS) weszli:
1. Przewodniczący i W-ce Przewodniczący Rady KZK - ks. Artur Potrapeluk (diec. lubelska) i Jerzy Malisiewicz (diecezja kielecka)
2. Delegowany przez Przewodniczących członek Rady KZK - Maria Borkowska (diec. wrocławska)
3. Trzech Przedstawicieli Zespołów Międzydiecezjalnych - Jacek Nakonieczny (diec. opolska), ks. Mariusz Werner (diec. pelplińska), ks. Marcin Wrzos (diec. warminska)
4. Przedstawiciel Sekretariatu KZK - Dominika Flis - do jej zadań należy utrzymywanie stałego kontaktu z diecezjami, zespołami, Krajowymi Służbami Komunii i CHARIS.

 

Kraj
Drodzy Bracia i Siostry! Życie z Jezusem w mocy Ducha Świętego to przygoda i nieustanne zaproszenie do ,,nowego”, to hasło możemy realizować...
Drodzy Bracia i Siostry! Z narodzeniem Jezusa wiąże się wiele niespodzianek. Maryja osłoniona mocą Najwyższego zaufała Bogu i pozwoliła mu się...
Zapraszamy na wyjątkowe Seminarium przygotowane przez służby CHARIS oraz opracowane na potrzeby naszego kraju przez SESA Polska.
Dziękujemy za zainteresowanie spotkaniem. transmisję możemy obejrzeć bezpłatnie na https://dobremedia.org
Dzisiaj w Częstochowie miało miejsce spotkanie zespołu inicjującego powstanie Krajowych Służb Komunii CHARIS (CNSC). Spotkaniu przewodniczył bp...
Regiony
IV Katolickie Forum Charyzmatyczne w Śremie „Maryja, pełna łaski” Kiedy? 17 października 2020 r Gdzie? Parafia bł. M. Kozala w Śremie, ul....
„Nabierzcie Ducha, podnieście głowy” PRZEJDŹ DO FORMULARZA ZAPISÓW albo oglądaj on-line Ideą spotkania jest doświadczenie żywego Pan Jezusa, poprzez...
Karolina to nasza Siostra ze wspólnoty - pisze ks. Rafał Koptas, koordynator diec. białostockiej. Dziś jest w potrzebie i nie chcemy przejść...
Jesteśmy małżeństwem od ponad 24 lat. Z każdym rokiem coraz szczęśliwszym. Z Odnową związaliśmy się prawie tyle samo lat temu i jest to równie udany...
W dniach 14-16 lutego 2020 r. w ośrodku rekolekcyjnym „Nadzieja” w Wybrzeżu k. Dubiecka odbył się kolejny weekend formacyjny przemyskiej Odnowy, w...
Charis
Ponad miesiąc temu Zespół inicjujący Krajowe Służby Komunii CHARIS podjął pierwsze działania w kierunku ustanowienia tej służby w naszym kraju. Po...
PRZESŁANIE CHARIS W PRZYGOTOWANIU DO PIĘĆDZIESIĄTNICY 2020 O. Raniero Cantalamessa OFMCap Dzieje Apostolskie tak opowiadają o tym epizodzie z życia...
W uroczystość Zesłania Ducha Świętego rozpoczyna działalność Charis, czyli nowy organizm, zajmujący się koordynacją całej Katolickiej Odnowy w Duchu...