Służba Odnowy Rodzinom

Rodziny
Typografia
  • Mniejsza Mała Średnia Duża Największa
  • Domyślnie Helvetica Segoe Georgia Times

W ramach Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Polsce jest wiele osób i grup, które w swoim zapale ewangelizacyjnym w obrębie własnej diecezji, dekanatu lub parafii udzielają się na rzecz małżeństwa i rodziny. Są one bez wątpienia darem Ducha Świętego, który udziela rodzinom wsparcia i charyzmatu odnowy. Do tworzenia takich zrzeszeń zachęca Adhortacja apostolska Familiaris consortio, uznając troskę o nie, jako ważne zadanie duszpasterstwa rodzin (FC 72). Rodziny same w sobie są już Kościołem Domowym, ale potrzebują też szerszych grup, które służyłyby rodzinie wielorakim wsparciem i pozwalały lepiej się rozwijać i stawać się podmiotem ewangelizacji.

Artykuł znajdziesz również w wersji papierowej Zeszytów Odnowy w Duchu Świętym 4/2021

Dlatego w duchu powołanej przez Papieża Franciszka Służby Charis, w ramach Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Polsce pragniemy podjąć dzieło, które nazwaliśmy SOR – Służba Odnowy Rodzinom.

W ramach SOR chcemy posługiwać małżeństwom i rodzinom, wykorzystując pomysły, inicjatywy, otrzymane dary i charyzmaty, którymi już posługujemy w ramach swoich wspólnot diecezjalnych i parafialnych. W ten sposób chcemy wziąć w obronę instytucję małżeństwa i rodziny, które ewidentnie stały się przedmiotem wielorakich ataków. 

Pragniemy stanąć w jedności, aby poprzez formację i modlitwę wstawienniczą wzmacniać rodziny i rozpalać w nich charyzmat miłości. Zauważamy bowiem, że tego najbardziej potrzeba współczesnym rodzinom, aby trwały na dobre i złe we wzajemnej miłości.

W wymiarze krajowym SOR ma na celu koordynację i jednoczenie środowiska Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w dziele posługi małżeństwom i rodzinom. Jesteśmy przekonani, że dobre zagospodarowanie już posiadanego doświadczenia poszczególnych osób, wspólnot i grup modlitewnych przyczyni się do tego, aby Strumień Łaski Ducha Świętego rozlewał się do osób i miejsc, które tego współcześnie najbardziej potrzebują.

Zauważamy bowiem, jak wielkim bogactwem Kościoła i Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym są te osoby, które realizują powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie. Jest to ogromny potencjał ewangelizacyjny, który należy dobrze ukierunkować i spożytkować. Przyjmujemy, że głównym zadaniem wszystkich zaproszonych do SOR jest to, aby swoją posługą i posiadanymi charyzmatami ożywiać i wzmacniać małżeństwa i rodziny poprzez zdrową formację oraz modlitwę za siebie nawzajem w mocy Ducha Świętego.

Pierwszą okazją do wspólnej modlitwy, zapoznania się między sobą oraz zaprezentowania posług, które podejmujemy w diecezjach, było spotkanie, które odbyło się po Ogólnopolskim Czuwaniu na Jasnej Górze. Następnie spotkaliśmy się w Licheniu, aby w gronie odpowiedzialnych za małżeństwa w poszczególnych diecezjach słuchać Ducha Świętego i modlić się o rozpalenie darów. W dalszej perspektywie w ramach SOR-u chcemy zorganizować Weekendowe Ogólnopolskie rekolekcje dla małżeństw i rodzin w Licheniu.

Te rekolekcje mają być propozycją dla wszystkich osób, które potrzebują SOR-u. Te rekolekcje mają ratować to, co umiera, wzmacniać to, co jest słabe i ożywiać miłość. Chcemy, aby w te rekolekcje mogły zaangażować się, jako posługujący, osoby z różnych części Polski, dlatego planujemy podzielić je na kilka bloków tematycznych.

Zadaniem SOR-u jest formować formatorów i dzielić się darami w ramach strumienia łaski. W ten sposób możemy wspólnie organizować wydarzenia o bardzo szerokim zakresie tematycznym.

Chodzi o to, aby oprócz wspólnych punktów rekolekcji, jakimi są np. Msza Święta z konferencją, uwielbienie czy modlitwa o uzdrowienie, o wylanie Ducha Świętego, dać ludziom konkretną dawkę formacji, uwzględniając odbiorców. Inne bowiem są problemy małżeństw młodych, inne starszych, jeszcze inne bezdzietnych i takich, które mają dzieci, a jeszcze inne takich, których dzieci już zostały odchowane.

Chodzi o to, aby można było podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem, świadectwem z konkretnymi osobami, które tego potrzebują.

Np.: 

  1. Małżeństwa i rodziny w kryzysie
  2. Małżeństwa oczekujące potomstwa
  3. Małżeństwa z małymi dziećmi 
  4. Małżeństwa i rodziny zmagające się z ciężką chorobą 
  5. Małżeństwa wychowujące nastolatków 

Ufamy, że nakreślone wyżej pomysły są inspirowane Duchem Świętym, który pragnie jedności i zaprasza nas do wspólnego działania na rzecz małżeństw i rodzin. Do tej pory w stałą współpracę włączyło się 17 diecezji z Polski. W pierwszy weekend lipca wspólnie podejmujemy organizację rekolekcji dla 400 małżeństw w Licheniu, nie zabraknie również ścieżek formacyjnych dla młodzieży i dzieci. Zapisy na rekolekcje charyzmatyczne w Licheniu znajdują się na naszej stronie internetowej – odnowa.org.


Ks. dr Łukasz Plata
Opiekun duchowy SOR

Informacja o plikach cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.