Świadectwo: kto jest świadkiem?

Liderzy i Animatorzy
Typografia
  • Mniejsza Mała Średnia Duża Największa
  • Domyślnie Helvetica Segoe Georgia Times

Podobnie jak w innych sprawach, domagających się ustalenia prawdy (np. napadu, wypadku itp.) potrzeba świadków i dowodów, tak i w sprawie dotyczącej naszej wiary w Jezusa Chrystusa, (który żyje i nadal czyni wielkie dzieła) potrzeba świadków, którzy złożą „zeznania”, świadectwo, że Go spotkali i otrzymali od Niego dar – dowód Jego miłości. Świadkiem Chrystusa może być tylko osoba, która rzeczywiście Go spotkała. Artykuł jest fragmentem książki pt. Instrukcje i Inspiracje: ZOBACZ WIĘCEJ).

Jezus po swoim zmartwychwstaniu ukazał się uczniom – był widoczny dla ich oczu i mogli Go słyszeć swoimi uszami. Potem wstąpił do nieba, aby wrócić do nas w Duchu Świętym, w postaci niewidzialnej dla naszych cielesnych oczu i mówić w sposób, który nie jest słyszalny dla naszych uszu. Dlatego opowiedzenie komuś, kto nie zna Jezusa Chrystusa (Boga - Człowieka), o spotkaniu z Nim jest teraz trudniejsze. Wiele zależy od wiarygodności świadka.

Każdy z nas powinien mówić innym, a szczególnie naszym bliskim, o tym jak wielu łask doświadcza od Boga, któremu ufa i powierza swoje sprawy. Przekonującym dowodem na Boże działanie jest świadectwo naszego życia, wyraźna przemiana naszych wad w zalety, którymi są: łagodność, dobroć, radość, pokój, uprzejmość, opanowanie, cierpliwość, miłość, wierność. To owoc naszej wiary i współpracy z Duchem Świętym.

Do publicznego świadectwa zapraszamy osoby, których motywacją jest miłość, czyli pragnienie zbawienia dla tych, którzy jeszcze Boga nie poznali.

Aby szczerze podzielić się historią swego życia, trzeba pokonać w sobie różne obawy. Robimy to ze względu na miłość do tych, którzy potrzebują spotkać żywego Boga – Zbawcę – Jezusa Chrystusa. Składamy świadectwo, aby oni też zaufali Bogu i zwrócili się do Niego. Ludzie obciążeni i utrudzeni potrzebują wiary, muszą usłyszeć, że Bóg nadal, tu i teraz, troszczy się o swoje Dzieci – my jesteśmy świadkami tego! Każde prawdziwe świadectwo rodzi się z natchnienia Ducha Świętego i głoszone jest w Duchu Miłości i Prawdy. Dlatego za każdym razem czekamy na natchnienie i pozwalamy, aby to Duch Święty przez nas mówił, bo tylko On dociera do ludzi z wiarą, z miłością i nadzieją.

Informacja o plikach cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.