#Kongres40 (12:00) - Eucharystia | Jubileusz 40 lat Czuwań Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym (2)