#Kongres40 (15:00 - 18:00) - Jubileusz 40 lat Czuwań Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym