fot. Radosław Bugajski / https://www.radiowroclaw.pl

W ślad za prośbą Pana Artura Skowrona (lidera Kompanii Jonatana red.) Rada Pastoralna Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Wrocławskiej przyjęła deklarację odejścia Kompanii Jonatana z bycia Wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym i z dniem 08.12.2021 nie odpowiada za koordynowanie działań tej wspólnoty.
 
Jednocześnie należy podkreślić, że opiekunem duchownym Kompanii Jonatana w dalszym ciągu pozostaje ks. Wojciech Jaśkiewicz.