Posługa uwolnienia według dokumentu Komisji Doktrynalnej Międzynarodowej Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej

Zeszyty Odnowy
Typografia
  • Mniejsza Mała Średnia Duża Największa
  • Domyślnie Helvetica Segoe Georgia Times

W 2017 r. Komisja Doktrynalna Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (dalej: ICCRS) wydała niezwykle cenny dokument na temat posługi uwolnienia.

Jest on odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na ten rodzaj posługi i konieczność roztropnego nadzoru nad nim ze strony pasterzy Kościoła, który by nie ograniczał tej posługi, ale zapewnił jej zdrowe ramy oraz zgodność z katolicką nauką. Już w 1983 r. kard. Ratzinger zwrócił uwagę, że gdy przez znaczną część XX wieku „racjonalizm i redukcjonistyczna teologia tłumaczyły postać Szatana i świat złych duchów jedynie jako nazwę dla tego wszystkiego, co zagraża człowiekowi w jego subiektywności”, to właśnie w kontekście Ruchu Charyzmatycznego odnowiła się świadomość realności sfery demonicznej i wynikających z niej zagrożeń. Według przyszłego Papieża to właśnie w Odnowie świadomość realności zagrożeń duchowych zrodziła praktykę posługi modlitwy o uwolnienie. Jest ona ważna, ale równocześnie związane są z nią konkretne zagrożenia. Dlatego potrzebne jest w tym temacie rozeznanie połączone z darami Ducha – mądrością i umiarkowaniem, by nie gasić Ducha, wszystko badać i trzymać się tego, co dobre. W podobnym tonie wypowiadały się episkopaty poszczególnych krajów – dostrzegając wyjątkowy wkład Ruchu Charyzmatycznego w odnowę praktyki modlitwy o uwolnienie oraz wzywając do formacji, dyskrecji i ostrożności w jej praktykowaniu.

Omawiany dokument jest dojrzałym owocem wieloletniej praktyki modlitwy o uwolnienie i teologicznego namysłu nad nią, podjętych przez wiele osób duchownych i świeckich zaangażowanych w Odnowę. Po kolokwium na temat posługi uwolnienia zorganizowanym przez ICCRS w Rzymie w 2014 r. Komisja Doktrynalna ICCRS pod kierownictwem dr Mary Healy (członkini Papieskiej Komisji Biblijnej i profesor studiów biblijnych Wyższego Seminarium Duchownego w Detroit) i o. Etienne Vetö (profesora teologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie) podjęła się opracowania niniejszego dokumentu. Rangę dokumentu potwierdza fakt, że był on przedstawiony Kongregacji Nauki Wiary, która potwierdziła, że nie zawiera on błędów doktrynalnych.

 

ze2


Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym to oficjalne pismo formacyjne Katolickiej Odnowy w Polsce.

KUP KWARTALNIK 

Odwiedzając różne wspólnoty z całej Polski, usłyszeć można odmieniane przez wszystkie przypadki słowo „kryzys”. Odnowa jest w kryzysie, Kościół kryzysuje etc. Ironizując, można by powiedzieć, że tego typu zwroty padają ostatnio w Odnowie równie często, co: „Przyjdź, Duchu Święty!”