Kontakt

o. Emil Smolana OP

Różne informacje

o. Emil jest dominikaninem, koordynatorem Dominikańskiego Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach, dyrektorem ośrodka w Warszawie.