Wyróżnione materiały

Podręcznik Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w języku ukraińskim, został przygotowany z myślą o parafiach i wspólnotach, które chcą dzielić się Dobrą Nowiną z Braćmi i Siostrami ze wschodu. Do podręcznika zostały nagrane konferencje wideo.

Ważne linki:
Materiały wideo
 | Podrecznik uczestnika / довідник учасника

Przedstawiamy propozycję, która zainteresuje liderów i animatorów oraz wszystkich odpowiedzialnych za przygotowanie Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy (REO). Mowa o podręczniku Instrukcje i Inspiracje. Ten podręcznik nie powinien „wpaść w ręce” uczestników, aby ktoś z nich nie pomyślał (jak zwykli błędnie myśleć ludzie ze świata), że istnieje jakiś „sposób na złapanie i używanie” Ducha Świętego. Cały zespół animatorów prowadzących REO powinien wspólnie w przestrzeni modlitwy przeanalizować oba podręczniki razem. Następnie, podczas dzielenia się refleksjami na temat zawartych w nich treści, spisać uwagi, które się wam nasuwają, pomysły, natchnienia, co zrobić i jak coś przygotować.

To podstawowe rekolekcje wprowadzające w formację Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym.
 

Elementami stałymi tych rekolekcji w każdym tygodniu są:
- spotkanie modlitewne całej wspólnoty (z modlitwą uwielbienia)
- katecheza (z wezwaniem do uczynienia kroku wiary)
- dzielenie się świadectwem wiary w małej grupie
- codzienne, osobiste rozważanie wskazanego fragmentu Słowa Bożego (w domu)
- w edycji internetowerj eREO uczestnik może korzystać z konferencji wideo

Ekipa prowadząca Wspólnotowe Studium Ewangelii powinna liczyć ok. 6–16 osób. Wielkość zespołu dostosowujemy do liczby uczestników rekolekcji. Dobrze jest, gdy małe grupy liczą 8–10 osób (w tym
2 animatorów).

Wspólnotowe Studium Ewangelii według św. Łukasza może być prowadzone bez pomocy podręcznika dla ekipy prowadzących Wspólnotowe Studium Ewangelii (jest w przygotowaniu), wystarczą umieszczone tutaj materiały dla uczestnika.

Biblii nie wystarczy przeczytać. Nawet bardzo uważna lektura może być bezowocna dla naszego życia. Poznawanie Ewangelii to rozważanie – z pomocą Ducha Świętego – słów Jezusa Chrystusa i zgłębianie sensu Jego czynów, po to by nawiązać z Nim osobistą więź.

Seminarium Uzdrowienia Wewnętrznego jest to kolejny etap formacji we wspólnocie. Trwa ono zazwyczaj ok. 9-12 tygodni. SUW jest przeznaczone dla osób, które już formują się we wspólnocie i przeżyły Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym (REO) lub inne rekolekcje kerygmatyczne np. kurs Nowe Życie.
 

Zapraszamy do postawienia kolejnego kroku wiary, jakim jest wejście na drogę uzdrowienia. Czas pandemii i izolacji nie musi być czasem smutku, znudzenia czy stagnacji, wręcz przeciwnie! Możemy wykorzystać go na pracę nad swoim sercem, by nauczyć się jak współpracować z łaską w nas samych.

Pamiętajmy, że Seminarium Uzdrowienia Wewnętrznego nie jest żadnym rodzajem terapii (nie opiera się na technikach), nie jest też zbiorem obrzędów magiczno – religijnych, i co najważniejsze, nie dopuszcza przedmiotowego traktowania ani człowieka, ani tym bardziej Boga. Fundamentem tych rekolekcji jest objawiona przez Jezusa prawda, że Bóg sam przychodzi do człowieka, aby go zbawić. Dlatego uzdrowienie dokonuje się przez nasze osobiste spotkanie z Bogiem i podobnie jak spotkanie z każdą osobą, to także wymaga od nas: poświęcenia CZASU, uważnego SŁUCHANIA i szczerej ODPOWIEDZI.
 
Warto zauważyć: Grupki dzielenia NIE SĄ terapią. Na spotkaniu małej grupy dzielimy się wiarą czyli tym, co odkryliśmy, usłyszeliśmy i jak odpowiedzieliśmy na to Bogu, czyli jakie podjęliśmy decyzje i co z pomocą Ducha Świętego zrobiliśmy. Dzięki temu możemy rozpoznać, zobaczyć, zrozumieć działanie Boga w naszym życiu. Jeżeli jesteś pod opieką psychoterapeuty albo egzorcysty, koniecznie skonsultuj udział w tym seminarium.
 
Co zrobić, aby zapisać się na Internetowe Seminarium Uzdrowienia Wewnętrznego?
Aby otrzymać dostęp do materiałów wideo musisz mieć aktywną subskrypcję Seminaria Extra lub Wspólnota + .

 

 PODRĘCZNIK UCZESTNIKA ZNAJDZIESZ 
W NASZYM SKLEPIE INTERNETOWYM
AGAPPE.SHOP

Katechezy wideo znajdziesz
na Agappe.TV
dostęp tylko dla członków Seminaria Extra

TYDZIEŃ I
Uzdrowienie całego człowieka
Zaufaj Jezusowi. Przyjdź do swojego Zbawcy i powierz swoje życie Jego Miłosierdziu Podejmij decyzję o współpracy z łaską Ducha Świętego.
Proś o wytrwałość i moc zaangażowania się w proces uzdrawiania.
s. Tomasza Potrzebowska

TYDZIEŃ II
Przebaczenie – jako warunek otworzenia się na łaskę uzdrowienia
Podejmij decyzję przebaczenia i proś o moc do stałego przebaczania (postawę)
ks. Krzysztof Krzaczek

TYDZIEŃ III
Uzdrowienie wszystkich etapów mojego życia
Zaproś Jezusa do swojej przeszłości. Proś o uzdrowienie ran z przeszłości
br Piotr Krawczyk OFMCap

TYDZIEŃ IV
Zagrożenia duchowe – walka duchowa o wolność wewnętrzną
Poznaj prawdę o deformacji Twego sumienia. Proś Ducha Świętego o uwolnienie od fałszu, by kierować się prawdą Bożą objawioną, Ewangelią.
ks. Dawid Perlik

TYDZIEŃ V
Ludzkie dekalogi – walka duchowa o prawe sumienie
Poznaj prawdę o pokusach, które cię zwodzą wizjami „uszczęśliwienia przez…”
Proś Ducha Świętego o uwolnienie od zła
ks. Mateusz Ignasik SJ

TYDZIEŃ VI
Lęki – walka duchowa o pokój wewnętrzny
Przyjmij Pokój Jezusa w miejsce lęków. Proś Ducha Świętego o dar męstwa i mądrości
ks. Andrzej Drapała

TYDZIEŃ VII
Emocje – walka duchowa o prawdę
Wybierz prawdę, którą objawia Ci Jezus. Przyjmij błogosławieństwo w miejsce oskarżeń
ks. Artur Potrapeluk

TYDZIEŃ VIII
Akceptacja siebie i historii własnego życia
Uciekaj do Boga. Podejmij decyzję zwracania się ze wszystkim do Jezusa jedynego Zbawcy i Pana
ks Łukasz Turek
+ BONUS - ks. Łukasz Turek

TYDZIEŃ IX
Przyjęcie odpowiedzialności za własne życie
Zobacz w historii swojego życia obecność Boga, który we wszystkim działa dla Twojego dobra bo zawsze Cię kocha i zaprasza do Siebie
s. Tomasza Potrzebowska CSC

Na koniec seminarium dobrze jest skorzystać z modlitwy wstawienniczej w najbliższej wspólnocie Katolickiej Odnowy lub przeprowadzić taką modlitwę dla wszystkich uczestników.
 

Internetowa Szkoła Proroków to propozycja dla wszystkich osób formujących się we wspólnotach Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym. Z pewnością jest to obowiązkowa pozycja dla osób odpowiedzialnych (liderów, animatorów, księży), które na co dzień rozeznają do czego zaprasza ich Duch Święty. To również propozycja dla osób, które posługują charyzmatem proroctwa, tworzą diakonie prorockie lub zajmują się formacją wewnątrz diakonii. To w końcu propozycja dla wszystkich osób, które mają doświadczenie chrztu w Duchu Świętym.

Święty Łukasz często wspomina w swojej Ewangelii o zdumieniu i uwielbieniu wobec cudów Chrystusa; podkreśla to także, gdy mówi w Dziejach Apostolskich o dziełach Ducha Świętego, takich jak: wspólnota jerozolimska, uzdrowienie chromego przez Piotra i Jana, tłum, który uwielbia Boga za cud, poganie z Pizydii, którzy „radowali się i wielbili słowo Pańskie” (Dz 13, 48) (KKK 2640).

Psalmy mówią o Chrystusie. Rzeczywiście, zmartwychwstały Jezus odniósł do siebie słowa Psalmów, gdy rzekł do uczniów: «Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach» (Łk 24, 44).

Zapraszamy do obejrzenia Warsztatów Pieśni Nowej, który odbyły się w czasie Ogólnopolskiego Czuwania Odnowy w 2020 roku.

A. Spotkanie w małej grupie

Uczestnicy seminarium są zaproszeni do nawiązania nie tylko swojej osobistej relacji z Bogiem, ale też chrześcijańskich relacji między sobą. Ważne jest zbudowanie dobrych, przenikniętych miłością braterską relacji w małych grupkach i w całej wspólnocie. Odpowiedzialność za to zadanie spoczywa na animatorach grup.

Bóg jest wspólnotą Osób – Trójcą Świętą – w której wnętrzu stale od Osoby do Osoby przepływa święta, życiodajna miłość. Ta więź całkowitej jedności (pragnień serca i woli, zamysłów i działania) sprawia, że Bóg jest jeden. W tej miłości zrodziło się pragnienie powołania do istnienia człowieka i stworzenia dla niego tego świata.

Do Twojej wspólnoty przyszło wielu nowych ludzi i potrzebujecie przedstawić z czym wiąże się wstąpienie do wspólnoty? A może wspólnota przeżywa kryzys wewnętrzny?