Najważniejsze Artykuły

Grid List

Pierwszy Kongres odbył się w 1983 roku i zgromadził wszystkich odpowiedzialnych za wspólnoty charyzmatyczne w Polsce. W gronie odpowiedzialnych koordynatorów usłyszeliśmy wezwanie, aby najbliższy Kongres Odnowy, który zarazem jest jubileuszem 40 lat Czuwań na Jasnej Górze, rozpocząć pod hasłem: „Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła i zwiastuje Twoje potężne czyny” (Ps 145,4). 

Chcesz odnowić swoją relację z Bogiem i odkryć w swoim życiu działanie Ducha Świętego? Zapraszamy cię na rekolekcje charyzmatyczne dla kleryków, które odbędą się w dniach 3-6 lipca 2023 roku w domu rekolekcyjnym Księżówka w Zakopanem. To wyjątkowa okazja, aby zanurzyć się w atmosferze modlitwy, uwielbienia i wspólnoty z innymi klerykami z różnych seminariów duchownych. Rekolekcje poprowadzą doświadczeni animatorzy i kapłani z Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym. Będzie czas na osobiste spotkanie z Jezusem, napełnienie Duchem Świętym i odkrycie swojego powołania i charyzmatów. Nie przegap tej szansy na głębsze przeżycie swojej wiary i posługi!

Księża Biskupi zgromadzeni na 394. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski erygowali Stowarzyszenie Krajowego Zespołu Koordynatorów Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym. Główną misją Stowarzyszenia jest pomoc koordynatorom diecezjalnym (delegowanym przez biskupa miejsca) oraz wspólnotom Katolickiej Odnowy w podejmowanych dziełach na poziomie diecezjalnym i krajowym. Konsultacje nad statutem Stowarzyszenia zostały zaakceptowane na spotkaniu Krajowego Zespołu Koordynatorów, prace nad formą Stowarzyszenia trwały przez 3 lata. 

Stowarzyszenie nie ma na celu stworzenia organizacji, a jedynie ma być użytecznym narzędziem niezbędnym do funkcjonowania Katolickiej Odnowy w obecnych czasach.

Przed nami kolejne rekolekcje charyzmatyczne dla małżeństw. Tym razem spotkamy się na Górze Świętej Anny w dniach 4-7 maja 2023 roku. Szczegóły i formularz rejestracyjny można znaleźć tutaj.

 

Zapraszamy na spotkanie dla kapłanów koordynatorów i posługujących we wspólnotach, będziemy mogli podzielić się naszymi kapłańskimi doświadczeniami w tej posłudze. Wydaje się być dziś bardzo potrzebne wspólne formowanie się kapłanów, wsłuchanie się w to, co mówi Duch Święty do kapłanów Odnowy i podjęcie wspólnych kierunków formacji i działania. 

bpandrzej Dzień skupienia poprowadzi bp Andrzej Przybylski delegat KEP ds. Ruchu Odnowy w Duchu Świętym.

13 kwietnia 2023 (czwartek)
16:00 - recepcja
18:30 - kolacja
19:15 - czas słuchania, adoracji i uwielbienia
20:00 - wieczór marzeń (czas dzielenia)

14 kwietnia 2023 (piątek)
7:30 - Jutrznia
8:00 - Śniadanie
9:00 - Eucharystia
10:00 - (dobra kawa)
10:30 - Modlitwa przedpołudniowa, zawiązanie wspólnoty, uwielbienie
11:00 - konferencja - Bp Andrzej Przybylski
11:40 - dzielenie w grupach nt. konferencji w kontekście troski o duszpasterzy Odnowy + planowanie działań
12:20 - prezentacja w grupach i czas decyzji
13:00 - rozmowy przy obiedzie

Rejestracja

koszt spotkania (nocleg i wyżywienie) to 150zł
miejsce: Wyższe Seminarium Duchowne w Częstochowie

Życie w Duchu Świętym nie może kończyć się na naśladowaniu Jezusa przebywającego na pustyni czy też na modlitwie do Ojca. Kontemplacja w Jego życiu była sprężyną nadającą mu pęd do ewangelizacji z Mocą. Jezus ostrzył swoją siekierę, by jej używać, a nie po to, by stała się obiektem muzealnym!

Czytaj, słuchaj, oglądaj... Nowe seminaria formacyjne "Seminarium o Słuchaniu" oraz "Seminarium o Eliaszu i Elizeuszu" ukazały się nakładem wydawnictwa Fundacji Nowa Pięćdziesiątnica. 

Podręcznik Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w języku ukraińskim, został przygotowany z myślą o parafiach i wspólnotach, które chcą dzielić się Dobrą Nowiną z Braćmi i Siostrami ze wschodu. Do podręcznika zostały nagrane konferencje wideo.

Ważne linki:
Materiały wideo
 | Podrecznik uczestnika / довідник учасника

A. Spotkanie w małej grupie

Uczestnicy seminarium są zaproszeni do nawiązania nie tylko swojej osobistej relacji z Bogiem, ale też chrześcijańskich relacji między sobą. Ważne jest zbudowanie dobrych, przenikniętych miłością braterską relacji w małych grupkach i w całej wspólnocie. Odpowiedzialność za to zadanie spoczywa na animatorach grup.

Bóg jest wspólnotą Osób – Trójcą Świętą – w której wnętrzu stale od Osoby do Osoby przepływa święta, życiodajna miłość. Ta więź całkowitej jedności (pragnień serca i woli, zamysłów i działania) sprawia, że Bóg jest jeden. W tej miłości zrodziło się pragnienie powołania do istnienia człowieka i stworzenia dla niego tego świata.

Do Twojej wspólnoty przyszło wielu nowych ludzi i potrzebujecie przedstawić z czym wiąże się wstąpienie do wspólnoty? A może wspólnota przeżywa kryzys wewnętrzny?

Ekipa prowadząca Wspólnotowe Studium Ewangelii powinna liczyć ok. 6–16 osób. Wielkość zespołu dostosowujemy do liczby uczestników rekolekcji. Dobrze jest, gdy małe grupy liczą 8–10 osób (w tym
2 animatorów).

Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła
i zwiastuje Twoje potężne czyny. (Ps 145,4)

Słowo Boże zapowiada nam to, że Ewangelia, o tym jak dobry jest Pan będzie biegła nieprzerwanie, aż do końca czasów, gdy sam Zwycięski Chrystus przyjdzie powtórnie.

SEMINARIUM O SŁUCHANIU
Katecheza 1. Bóg mówi do nas. Słowo Boże jest cudownym darem
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus – Boży Syn. Bóg Ojciec, wskazując na Niego, mówi do nas „Jego słuchajcie”. Niech naszą odpowiedzią będzie udział w tym seminarium, które ma nam pomóc w uważnym słuchaniu naszego Pana i Zbawcy. Seminarium to składa się z kilku ważnych elementów. Pierwszym jest modlitwa do Ducha Świętego, którą rozpoczynamy każde spotkanie wspólnoty.

Podstawowa obietnica chrześcijańska
„Pan przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia” (Dz 2, 47). To zdanie z Dziejów Apostolskich znakomicie oddaje stan świadomości pierwszych uczniów Jezusa tuż po Jego zmartwychwstaniu i po Zesłaniu Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy. Kiedy do Apostołów dołączali nowi wyznawcy, nie mówiono, że dostąpili poprawy życiowego optymizmu, że zaczęli odważniej patrzeć w przyszłość albo że zyskali nowe relacje międzyludzkie.

Jezus uzdrawiał i uwalniał. Ludzie, którzy Go spotykali, doświadczali Jego działania. Jakie jest twoje doświadczenie? Jak Pan Jezus dziś zbawia ludzi uzależnionych?
Myślę, że nie różni się to niczym w kontekście całej historii zbawienia. Nadal jest tak, że jeśli tylko zapragniemy wolności i szczęścia, to one są bliżej, niż myślimy. Oczywiście XXI wiek zaproponował ludzkości bardzo wiele nowych sposobów utraty wolności.

Jak żyć? Jedni powiedzą: „Krótko”. Inni znowu: „Na pełnej petardzie”. Albo też: „Byle zdrówko było”. (Zdrówko to, swoją drogą, uważam prywatnie, że jest  imieniem najczęściej w Polsce czczonego bożka, bo to właśnie zdrowie jest w naszym społeczeństwie najwyższą wartością – czyli bogiem, ale to zostawmy na boku).

Modlitwa wstawiennicza jako nasz udział we wstawiennictwie Pana Jezusa
W Liście do Hebrajczyków kilkukrotnie znajdujemy zdanie, że Jezus, siedzący po prawej stronie tronu Boga w niebie, nieustannie wstawia się za ludźmi, za tymi, których uczynił swoimi braćmi i siostrami, że On „zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi” (Hbr 7, 25). Jezus jest naszym Zbawicielem, On złożył samego siebie w ofierze za nas i odkupił nas spod panowania szatana, grzechu i śmierci. Ofiara Jezusa, patrząc z Bożej perspektywy, raz na zawsze jest zbawienna. Już jesteśmy zbawieni przez to, co uczynił Jezus, umierając na krzyżu i zmartwychwstając.

Najważniejsze Artykuły

Grid List

W mediach coraz częściej słyszymy o wspólnotach w kontekście nadużyć i nieprawidłowości, zaś rzadziej o dobru jakie wnoszą w życie Kościoła. Podczas Ogólnopolskiego Dnia Animatora i Lidera w Częstochowie Ojcowie Emil Smolana OP i Radosław Broniek OP podzielili się wiedzą i spostrzeżeniami nt. budowania zdrowej wspólnoty. Pozostałe konferencje można zobaczyć wykupując pakiet Zeszty Extra.

Ojciec Emil i Radosław na co dzień pracują w Dominikańskim Centum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach.

WARTO ZOBACZYĆ: Najnowszy dokument Konferencji Episkopatu Polski: ,,KRYTERIA EKLEZJALNOŚCI WSPÓLNOT KATOLICKICH"

Wiele osób pytało nas, co symbolizuje logo CHARIS. Oto kilka wyjaśnień:

Niebieskie półkole po prawej stronie przedstawia zarówno świat, jak i płaszcz Maryi, która nas chroni. W sercu świata jest drzewo Krzyża, które nas zbawia. Płomień jest płomieniem Ducha Świętego; ma podpalić świat przez chrzest w Duchu, którego otrzymaliśmy. Jesteśmy przedstawieni ponad płomieniem w akcie uwielbienia, ożywionym przez różnobarwny płomień, wskazujący na powszechność kultur i języków reprezentowanych w Odnowie Charyzmatycznej rozprzestrzeniającej się na całym świecie.

Artykuł znajdziesz również w wersji papierowej Zeszytów Odnowy w Duchu Świętym 4/2021

Zapraszamy członków wspólnot na warsztaty o charyzmacie proroctwa, prowadzone przez świeckiego misjonarza i ewangelizatora Jude Antoine z Malezji. Warsztaty odbędą się w dniach: 29-30.04.2023 w Parafi pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Ślemieniu. Więcej informacji i zapisy można znaleźć na stronie internetowej.

judeslemien

Nadchodzące wydarzenia