Najważniejsze Artykuły

Grid List

Życie w Duchu Świętym nie może kończyć się na naśladowaniu Jezusa przebywającego na pustyni czy też na modlitwie do Ojca. Kontemplacja w Jego życiu była sprężyną nadającą mu pęd do ewangelizacji z Mocą. Jezus ostrzył swoją siekierę, by jej używać, a nie po to, by stała się obiektem muzealnym!

Zapraszamy na kurs „Budowanie wspólnot chrześcijańskich”. Kurs został stworzony przez ACTS Team działające przy Europejskiej Sieci Wspólnot (ENC), by pomóc grupom modlitewnym stać się dojrzałymi żywymi wspólnotami. W Polsce od kilku lat kurs prowadzony był / jest stacjonarnie w kilku diecezjach i skorzystało z niego kilkadziesiąt grup Odnowy.

Nowe pokolenia dorastają w zupełnie innych warunkach niż ich starsi bracia i siostry w Chrystusie. To pociąga za sobą szalenie ważne różnice w posiadanych oczekiwaniach, używanym języku i podejściu do świata. Panel, który pomoże nam zrozumieć jak ewangelizować oraz właściwie komunikować się z różnymi pokoleniami: X,Y,Z we wspólnocie.

Kim jest pasterz, lider i animator i jaka jest ich rola w życiu wspólnoty. Na to pytanie odpowiada Inga Pozorska z Mocnych w Duchu. Poniżej znajduje się fragment konferencji z Ogólnopolskiego Dnia Animatora i Lidera, pełny zapis konferencji do obejrzenia w pakiecie Zeszyty Extra, zakładka Posługi - Liderzy i Animatorzy

Dzięki Twojej decyzji na tę subskrypcję możemy dalej rozwijać Zeszyty Odnowy, poszerzać zespół redakcyjny oraz stawać się, coraz bardziej profesjonalni dostosowując się do obecnych czasów.

Zapraszamy na kolejne Warsztaty Posługi Charyzmatycznej. W tym roku warsztaty będą miały poszerzoną formę, oprócz o. Johna Bashobory, głosić będą kapłani i świeccy zaangażowani we wspólnoty Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Polsce. Celem warsztatów jest jeszcze głębsze rozpalenie katolickich wspólnot charyzmatycznych oraz zjednoczenie się środowisk charyzmatycznych w czasie tworzenia CHARIS.

Program i zapisy można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce wydarzenia lub bezpośrednio tutaj.

Maj to tradycyjnie czas formacji i wspólnego świętowania. Zapraszamy wszystkich członków Odnowy na: 

Ogólnopolski Dzień Lidera i Animatora (20 V 2022 - program)
Uwielbienie | Transmisja Mszy Świętej | Apel Jasnogórski

Ogólnopolskie Czuwanie na Jasnej Górze (21 V 2022 - program).
Transmisja cz.1: https://youtu.be/IwZzViWRbEg  Transmisja cz. 2: https://youtu.be/40eLYiIfqck

Pod koniec czerwca i na początku lipca w Licheniu odbędą się:
Rekolekcje Charyzmatyczne dla Małżeństw (30 VI - 3 VII - program i zapisy).

Dzień później (4-7 VII) zapraszamy do Chojnic na Warsztaty Charyzmatyczne, które poprowadzi o. John Bashabora (zapisy na początku maja).


Czytaj, słuchaj, oglądaj... Nowe seminaria formacyjne "Seminarium o Słuchaniu" oraz "Seminarium o Eliaszu i Elizeuszu" ukazały się nakładem wydawnictwa Fundacji Nowa Pięćdziesiątnica. 

Podręcznik Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w języku ukraińskim, został przygotowany z myślą o parafiach i wspólnotach, które chcą dzielić się Dobrą Nowiną z Braćmi i Siostrami ze wschodu. Do podręcznika zostały nagrane konferencje wideo.

Ważne linki:
Materiały wideo
 | Podrecznik uczestnika / довідник учасника

A. Spotkanie w małej grupie

Uczestnicy seminarium są zaproszeni do nawiązania nie tylko swojej osobistej relacji z Bogiem, ale też chrześcijańskich relacji między sobą. Ważne jest zbudowanie dobrych, przenikniętych miłością braterską relacji w małych grupkach i w całej wspólnocie. Odpowiedzialność za to zadanie spoczywa na animatorach grup.

Bóg jest wspólnotą Osób – Trójcą Świętą – w której wnętrzu stale od Osoby do Osoby przepływa święta, życiodajna miłość. Ta więź całkowitej jedności (pragnień serca i woli, zamysłów i działania) sprawia, że Bóg jest jeden. W tej miłości zrodziło się pragnienie powołania do istnienia człowieka i stworzenia dla niego tego świata.

Do Twojej wspólnoty przyszło wielu nowych ludzi i potrzebujecie przedstawić z czym wiąże się wstąpienie do wspólnoty? A może wspólnota przeżywa kryzys wewnętrzny?

Ekipa prowadząca Wspólnotowe Studium Ewangelii powinna liczyć ok. 6–16 osób. Wielkość zespołu dostosowujemy do liczby uczestników rekolekcji. Dobrze jest, gdy małe grupy liczą 8–10 osób (w tym
2 animatorów).

Posłuszeństwo Duchowi Świętemu, moc i autorytet, które On daje głoszącemu słowo, natchnienie w procesie przygotowania i głoszenia kazania czy homilii czynią z aktu komunikacji w procesie przepowiadania słowa Bożego akt zbawczy.

W 2017 r. Komisja Doktrynalna Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (dalej: ICCRS) wydała niezwykle cenny dokument na temat posługi uwolnienia.

Pełnia życia w łasce uświęcającej jest darem miłości Boga. Syn Boży przyniósł i ofiarował nam ten dar, ponieważ przyszedł na ten świat po to, abyśmy mieli życie w obfitości (zob. J 10,17). Obecnie Duch Święty pomaga każdemu z nas indywidualnie przyjmować to nowe życie i krok po kroku prowadzi nas do osiągnięcia jego pełni.

Chrzest w Duchu Świętym jest jednym z podstawowych pojęć i doświadczeń wszystkich współczesnych ruchów charyzmatycznych, zarówno katolickich jak i protestanckich. Wspólna konstytucja Pentekostalnych i Charyzmatycznych Kościołów Ameryki Północnej (PCCNA) wyznaje: „Wierzymy, że pełna Ewangelia obejmuje świętość serca i życia, uzdrowienie ciała i chrzest w Duchu Świętym uwidaczniający się w mówieniu językami, jak Duch pozwala mówić”.

Bóg jest najpełniej uwielbiony w swoim Synu i przez Niego. To sam Jezus pokazał nam drogę uwielbienia poprzez swoją ofiarę i posłuszeństwo. Najpełniejszym uwielbieniem Boga jest więc Msza Święta – o tym pisałam w 172 numerze Zeszytów. Teraz musimy się zatrzymać nad pytaniem, kiedy my – jako poszczególne osoby – trwamy w zjednoczeniu z Panem Jezusem, by Jego uwielbienie stawało się również naszym udziałem.

„Jeżeli więc ktoś pozostaje w CHRYSTUSIE, jest NOWYM STWORZENIEM.
To, co dawne, minęło, a oto wszystko czynię nowe”.  /2 Kor 5,17/

Najważniejsze Artykuły

Grid List

W mediach coraz częściej słyszymy o wspólnotach w kontekście nadużyć i nieprawidłowości, zaś rzadziej o dobru jakie wnoszą w życie Kościoła. Podczas Ogólnopolskiego Dnia Animatora i Lidera w Częstochowie Ojcowie Emil Smolana OP i Radosław Broniek OP podzielili się wiedzą i spostrzeżeniami nt. budowania zdrowej wspólnoty. Pozostałe konferencje można zobaczyć wykupując pakiet Zeszty Extra.

Ojciec Emil i Radosław na co dzień pracują w Dominikańskim Centum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach.

WARTO ZOBACZYĆ: Najnowszy dokument Konferencji Episkopatu Polski: ,,KRYTERIA EKLEZJALNOŚCI WSPÓLNOT KATOLICKICH"

Wiele osób pytało nas, co symbolizuje logo CHARIS. Oto kilka wyjaśnień:

Niebieskie półkole po prawej stronie przedstawia zarówno świat, jak i płaszcz Maryi, która nas chroni. W sercu świata jest drzewo Krzyża, które nas zbawia. Płomień jest płomieniem Ducha Świętego; ma podpalić świat przez chrzest w Duchu, którego otrzymaliśmy. Jesteśmy przedstawieni ponad płomieniem w akcie uwielbienia, ożywionym przez różnobarwny płomień, wskazujący na powszechność kultur i języków reprezentowanych w Odnowie Charyzmatycznej rozprzestrzeniającej się na całym świecie.

Artykuł znajdziesz również w wersji papierowej Zeszytów Odnowy w Duchu Świętym 4/2021

Rekolekcje dla rodzin połączone z wypoczynkiem.

Wsparcie

 

 

Nadchodzące wydarzenia