Top Stories

W mediach coraz częściej słyszymy o wspólnotach w kontekście nadużyć i nieprawidłowości, zaś rzadziej o dobru jakie wnoszą w życie Kościoła. Podczas Ogólnopolskiego Dnia Animatora i Lidera w Częstochowie Ojcowie Emil Smolana OP i Radosław Broniek OP podzielili się wiedzą i spostrzeżeniami nt. budowania zdrowej wspólnoty. Pozostałe konferencje można zobaczyć wykupując pakiet Zeszty Extra.

Ojciec Emil i Radosław na co dzień pracują w Dominikańskim Centum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach.

WARTO ZOBACZYĆ: Najnowszy dokument Konferencji Episkopatu Polski: ,,KRYTERIA EKLEZJALNOŚCI WSPÓLNOT KATOLICKICH"

Zapraszamy do wysłuchania homilii Biskupa Andrzeja Przybylskiego wygłoszonej w trakcie Ogólnopolskiego Dnia Lidera i Animatora w Częstochowie. Wideo z pozostałych konferencji i paneli są dostępne w pakiecie Zeszyty Extra na naszej stronie internetowej

,,Przez Kerygmat Bóg sam przychodzi do człowieka, aby go zbawić. Ponieważ jednak to zbawienie ma charakter apelu miłości skierowanego do wolności człowieka, posiada ono zarazem charakter sądu. W przyjęciu lub odrzuceniu słowa kerygmy decydują się losy człowieka, tu dokonuje się sąd nad nim.” F. Blachnicki, Duszpasterstwo, a kerygma. Artykuł jest fragmentem książki pt. Instrukcje i Inspiracje: ZOBACZ WIĘCEJ).

W dniach 21-22 maja odbyło się spotkanie Służby Odnowy Rodzinom. Rozpoczęliśmy je Ogólnopolskim Czuwaniem Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze, a po nim w Olsztynie małżeństwa SOR'u miały czas na wspólną modlitwę, integrację i spotkanie formacyjne.

W ramach Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Polsce jest wiele osób i grup, które w swoim zapale ewangelizacyjnym w obrębie własnej diecezji, dekanatu lub parafii udzielają się na rzecz małżeństwa i rodziny. Są one bez wątpienia darem Ducha Świętego, który udziela rodzinom wsparcia i charyzmatu odnowy. Do tworzenia takich zrzeszeń zachęca Adhortacja apostolska Familiaris consortio, uznając troskę o nie, jako ważne zadanie duszpasterstwa rodzin (FC 72). Rodziny same w sobie są już Kościołem Domowym, ale potrzebują też szerszych grup, które służyłyby rodzinie wielorakim wsparciem i pozwalały lepiej się rozwijać i stawać się podmiotem ewangelizacji.

Artykuł znajdziesz również w wersji papierowej Zeszytów Odnowy w Duchu Świętym 4/2021

Święty Łukasz często wspomina w swojej Ewangelii o zdumieniu i uwielbieniu wobec cudów Chrystusa; podkreśla to także, gdy mówi w Dziejach Apostolskich o dziełach Ducha Świętego, takich jak: wspólnota jerozolimska, uzdrowienie chromego przez Piotra i Jana, tłum, który uwielbia Boga za cud, poganie z Pizydii, którzy „radowali się i wielbili słowo Pańskie” (Dz 13, 48) (KKK 2640).

Psalmy mówią o Chrystusie. Rzeczywiście, zmartwychwstały Jezus odniósł do siebie słowa Psalmów, gdy rzekł do uczniów: «Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach» (Łk 24, 44).

Informacja o plikach cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.