Czym jest kerygmat?

Liderzy i Animatorzy
Typografia
  • Mniejsza Mała Średnia Duża Największa
  • Domyślnie Helvetica Segoe Georgia Times

,,Przez Kerygmat Bóg sam przychodzi do człowieka, aby go zbawić. Ponieważ jednak to zbawienie ma charakter apelu miłości skierowanego do wolności człowieka, posiada ono zarazem charakter sądu. W przyjęciu lub odrzuceniu słowa kerygmy decydują się losy człowieka, tu dokonuje się sąd nad nim.” F. Blachnicki, Duszpasterstwo, a kerygma. Artykuł jest fragmentem książki pt. Instrukcje i Inspiracje: ZOBACZ WIĘCEJ).

Kerygmat, czyli Przepowiadanie pełni rolę centralną i niezastąpioną, gdyż wprowadza w tajemnicę miłości Boga, który wzywa do osobistego przestawania z sobą w Chrystusie i otwiera drogę do nawrócenia. Wiara rodzi się z przepowiadania (kerygmatu), a każda kościelna wspólnota bierze początek i życie z osobistej odpowiedzi każdego wiernego na to przepowiadanie” Jan Paweł II, Redemptoris missio 44

Zrozumienie, czym jest kerygmat pozwala nam odkryć, czym jest misja głoszenia go. Jezus daje nam swego Ducha i posyła nas byśmy byli świadkami, że On żyje i nadal szuka ludzi, którzy odpowiedzą zaufaniem na Jego miłość – staną się
Jego uczniami i przyjaciółmi. Dlatego mamy głosić Jezusa, przyprowadzić ludzi do Niego i pomóc im zostać Jego uczniami. 
Wybór opcji fundamentalnej życia: z Bogiem czy bez Boga, jest osobistą, wolną decyzją każdego człowieka, a nasze zadanie polega na tym, aby jasno przedstawić, na czym ten wybór polega.

Mamy głosić zaproszenie do Królestwa Miłości. Kto przyjmie zaproszenie na ucztę Syna Bożego (przez wiarę i nawrócenie) otrzyma moc (Ducha Świętego), aby stać się Dzieckiem Bożym i żyć w Królestwie Bożym na wieki. Kto odrzuci to zaproszenie pozostanie w ciemnościach na zewnątrz razem z duchami buntu, z którymi współdziałał żyjąc w kłamstwie, egoizmie, chciwości itp.

Artykuł jest fragmentem książki pt. Instrukcje i Inspiracje: ZOBACZ WIĘCEJ).

Informacja o plikach cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.