Świadectwo: O czym o Kim mówimy w świadectwie?

Liderzy i Animatorzy
Typografia
  • Mniejsza Mała Średnia Duża Największa
  • Domyślnie Helvetica Segoe Georgia Times

Świadectwo to opowiedzenie tego, jak Jezus przemienił moje życie. Nie prezentujemy żadnych idei czy doktryn, lecz przedstawiamy konkretne wydarzenia, w których doświadczyliśmy wybawienia dzięki interwencji Boga. Podczas gdy o ideach i teoriach ludzie mogą dyskutować, (wszystko może być negowane, nawet istnienie Boga) to świadectwo nie podlega dyskusji – to moje życie i wiem, co się w nim wydarzyło. Moje świadectwo to jedyne, czemu nie da się
zaprzeczyć, bo to moje osobiste doświadczenie zbawienia mnie przez miłującego Boga. Artykuł jest fragmentem książki pt. Instrukcje i Inspiracje: ZOBACZ WIĘCEJ.

Potwierdzeniem prawdy moich słów jest owoc tych wydarzeń w postaci widocznej dla innych przemiany życia. Z RADOŚCIĄ mówimy innym o tym, jak Bóg zmienił nasze życie, przemienił nas, nasze myślenie, postawy, serce – jesteśmy Mu wdzięczni, za to nowe życie w nas. W świadectwie ujawnia się nie to, co my uczyniliśmy dla Pana, lecz to, czego On dokonał w naszym życiu.

W CENTRUM naszej wypowiedzi nie może być nasza bieda, my sami, ani nawet to, co otrzymaliśmy, z czego tak jesteśmy zadowoleni, ale SAM BÓG – JEZUS CHRYSTUS. Radujmy się przede wszystkim Dawcą darów, dziękujmy Jemu za to, że z nami jest! Pamiętajmy, że to Bóg jest największym darem, bo daje nam Siebie, to Jego miłująca obecność zapewnia nam pokój w trudnościach i umacnia w nas nadzieję na jutro (i na wieczność!). Taka postawa sprawia, ze świadectwo spełnia swoje zadanie – kieruje serca ludzi ku Bogu, a nie ku zyskom. 

CZĘŚCI ŚWIADECTWA:


Tak jak historia świata dzieli się na czas przed Chrystusem i po (narodzeniu) Chrystusa, podobnie nasze świadectwo powinno zawierać opis sytuacji, w jakiej byliśmy i opis sytuacji, w jakiej jesteśmy teraz z podkreśleniem tego momentu przełomowego – Przyjścia Zbawcy, który wszystko, (co było dla nas niemożliwe do uczynienia o własnych siłach) łaską swoją zmienił, bo jest Bogiem z nami – w każdej sytuacji.

1. PRZED CHRYSTUSEM
Jacy byliśmy i jak bardzo potrzebowaliśmy zbawienia:
Opisujemy nasze życie z dala od Pana oraz to, jak ułożył On tę drogę, aby nas
spotkać.

2. SPOTKANIE Z CHRYSTUSEM
Osobiste spotkanie z Jezusem przez wiarę:
Mówimy o tym, co się zdarzyło i jak przyjęliśmy zbawienie Jezusa, koncentrując się na wierze i nawróceniu, jako środkach potrzebnych do osiągnięcia
zbawienia.

3. SKUTEK SPOTKANIA Z CHRYSTUSEM
Skutkiem spotkania z Jezusem jest przemiana wszystkiego tego, co wymieniliśmy w pierwszym punkcie. Nie przedstawiamy siebie, jako ludzi doskonałych, lecz zmianę w tych dziedzinach życia, w których doświadczyliśmy łaski

I. ŚWIADECTWO


4. ZACHĘTA

Świadectwo zawsze winno kończyć się otwartą zachętą: „Jeśli Jezus uczynił to we mnie, może to uczynić i w tobie. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.
Pan chce uczynić to również w twoim życiu”.

Zdarza się, ze mówiący świadectwo zapomina o zachęcie, aby słuchacze zaufali Bogu i zwracali się do Niego. Oni zaś nie rozumieją sami z siebie, dlaczego ktoś opowiada publicznie o dość intymnych sprawach swojego życia. Interpretują to w duchu świata, jako rodzaj szukania podziwu lub chore dopominanie się o ludzkie zainteresowanie. Brak zachęty pozbawia całe świadectwo sensu. Najlepsze świadectwo to osobiste świadectwo Nie należy opowiadać cudzych świadectw. Nasze powtarzanie czyjejś historii pozbawia ją mocy świadectwa. Często nie docenialiśmy naszego własnego świadectwa, ani też nie byliśmy świadomi, jak wiele Pan uczynił nie tylko dla mojej osobistej korzyści, ale i dla zbudowania całej wspólnoty. Niektórzy ludzie uważają, że budujące świadectwa to tylko te, które mówią o całkowitych przemianach, którym towarzyszą cuda i nadzwyczajne znaki. Nie zawsze tak się dzieje. Każdemu Bóg pobłogosławił tak, jak mu to było potrzebne. Dzielimy się z innymi tym, co otrzymaliśmy. Najlepszym świadectwem jest to, jakie może dać każdy z nas. Każde świadectwo dotyka ludzi, którzy przechodzą podobną drogę. Nasze świadectwo jest błogosławieństwem dla drugiego człowieka.

Artykuł jest fragmentem książki pt. Instrukcje i Inspiracje: ZOBACZ WIĘCEJ.
Jak mówić świadectwo? a także inne artykuły dot. świadectwa zajdziesz w Seminaria Extra

Informacja o plikach cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.